Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Bibelcitater

Her er en liste af bibelcitater. De kan bruges til konfirmationsord eller inspiration.

 • Gud så alt, hvad han havde skabt, han så, hvor godt det var. (1 Mos 1,31)
 • Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. (1 Mos 8,22)
 • Herren velsigne dig og bevare dig, Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig, Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. (4 Mos 6,24-26)
 • Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke. (5 Mos 31,6)
 • Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din Gud er med dig overalt, hvor du går. (Jos 1,9)
 • Men du, Herre, er mit skjold, min ære, den der løfter mit hoved. (Sl 3,4)
 • Herren er min klippe, min borg, min befrier, min Gud, mit bjerg, hvor jeg søger tilflugt. (Sl 18,3)
 • Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, han lader mig ligge i grønne enge, han leder mig til det stille vand. (Sl 23,1-2)
 • Herre, husk din barmhjertighed og trofasthed, som har været til fra evighed. (Sl 25,6)
 • Herren er god og retskaffen, derfor belærer han syndere om vejen. (Sl 25,8)
 • Herren er mit lys og min frelse, hvem skal jeg da frygte? Herren er værn for mit liv, hvem skal jeg da være bange for? (Sl 27,1)
 • Herren, min styrke, mit skjold, på ham stoler mit hjerte! Da jeg fik hjælp, jublede mit hjerte. Jeg takker ham med sang. (Sl 28,7)
 • Hos dig er livets kilde, i dit lys ser vi lyset. (Sl 36,10)
 • Stol på Herren, og gør det gode. (Sl 37,3)
 • Overgiv din vej til Herren, stol på ham, så griber han ind. (Sl 37,5)
 • Gud er vor tilflugt og styrke, altid at finde som hjælp i trængsler. (Sl 46,2)
 • Råb til mig på nødens dag, så vil jeg udfri dig, og du skal ære mig. (Sl 50,15)
 • Kun hos Gud finder min sjæl ro, for mit håb kommer fra ham. Kun han er min klippe og min frelse, min borg, så jeg ikke vakler. (Sl 62,6-7)
 • Lovet være Herren dag efter dag, Gud bærer os, han er vor frelse! (Sl 68,20)
 • Om end min krop og mit hjerte forgår, så er Gud for evigt mit hjertes klippe og min lod. (Sl 73,26)
 • Syng en ny sang for Herren, syng for Herren, hele jorden! (Sl 91,1)
 • Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham. (Sl 103,13)
 • Men Herrens troskab varer fra evighed og til evighed mod dem, der frygter ham, og hans retfærdighed mod børnenes børn. (Sl 103,17)
 • Evigt husker han på sin pagt, i tusind slægtled det løfte, han gav. (Sl 105,8)
 • Himlen er Herrens himmel, men jorden gav han menneskene. (Sl 115,16)
 • Herren bevare dig mod alt ondt, han bevare dit liv. (Sl 121,7)
 • Lykkelig hver den, der frygter Herren og vandrer ad hans veje. (Sl 128,1)
 • Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. (Præd 3,1)
 • Den, der er alene, tvinges i knæ, men to kan holde stand. (Præd 4,12)
 • Stol altid på Herren, for Herren er en evig klippe. (Es 26,4)
 • De, der håber på Herren, får nye kræfter, de får vinger som ørne. (Es 40,31)
 • Frygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke, for jeg er din Gud. (Es 41,10)
 • Frygt ikke, for jeg har løskøbt dig, jeg kalder dig ved navn, du er min. (Es 43,1)
 • Se, Gud Herren er min hjælper, hvem vil dømme mig skyldig? (Es 50,9)
 • For bjergene kan rokkes og højene vakle, men min troskab mod dig rokkes ikke, og min fredspagt vakler ikke, siger Herren, der viser dig barmhjertighed. (Es 54,10)
 • Søg Herren, når han er at finde, kald på ham, når han er nær. (Es 55,6)
 • Jeres planer er ikke mine planer, og jeres veje er ikke mine veje. (Es 55,8)
 • Han skal vise os sine veje, og vi vil gå på hans stier. (Mika 4,2)
 • Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. (Matt 4,4)
 • Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. (Matt 5,4)
 • Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. (Matt 5,7)
 • Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. (Matt 5,8)
 • Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. (Matt 5,9)
 • I er jordens salt. (Matt 5,13)
 • I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. (Matt 5,14)
 • Elsk jeres fjender, og bed for dem, der forfølger jer. (Matt 5,44)
 • Hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være. (Matt 6,21)
 • Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. (Matt 6,33)
 • Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen. (Matt 6,34)
 • Døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes. (Matt 7,1)
 • Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. (Matt 7,7)
 • Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. (Matt 7,12)
 • Vær frimodig, søn. Dine synder tilgives dig. (Matt 9,2)
 • Frygt derfor ikke, I er mere værd end mange spurve. (Matt 10,31)
 • Den, der har reddet sit liv, skal miste det, og den, der har mistet sit liv på grund af mig, skal redde det. (Matt 10,39)
 • Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. (Matt 11,28)
 • I det samme talte Jesus til dem og sagde: »Vær frimodige, det er mig, frygt ikke!« (Matt 14,27)
 • Du skal elske din næste som dig selv. (Matt 22,39)
 • Den, der ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. (Matt 23,12)
 • Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. (Matt 28,20)
 • Frygt ikke, tro kun! (Mark 5,36)
 • Alt er muligt for den, der tror. (Mark 9,23)
 • Bevar saltet i jer selv, og hold fred med hinanden. (Mark 9,50)
 • Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. (Mark 10,11)
 • Gå hen og sælg alt, hvad du har, og giv det til de fattige. (Mark 10,21)
 • Mange af de første skal blive de sidste, og mange af de sidste de første. (Mark 10,31)
 • Intet er umuligt for Gud. (Luk 1,37)
 • Som I vil, at mennesker skal gøre mod jer, sådan skal I gøre mod dem. (Luk 6,31)
 • Vær barmhjertige, som jeres fader er barmhjertig. (Luk 6,36)
 • Tilgiv, så skal I få tilgivelse. (Luk 6,37)
 • Glæd jer over at jeres navne er indskrevet i himlene. (Luk 10,20)
 • Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind, og din næste som dig selv. (Luk 10,27)
 • Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det! (Luk 11,28)
 • Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig i det små, er også uærlig i det store. (Luk 16,10)
 • Guds rige er midt iblandt jer. (Luk 17,21)
 • I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. (Joh 1,1)
 • Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. (Joh 1,5)
 • Men alle dem, som tog imod ham, gav han magt til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. (Joh 1,12)
 • For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. (Joh 3,16)
 • Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. (Joh 3,17)
 • Sandelig, sandelig siger jeg jer: den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, han har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået fra døden til livet. (Joh 5,24)
 • Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. (Joh 6,35)
 • Alt, hvad Faderen giver mig, skal komme til mig, og den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. (Joh 6,37)
 • Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord. (Joh 6,68)
 • Den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten. (Joh 8,7)
 • Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. (Joh 8,12)
 • Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. (Joh 10,11)
 • Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt. (Joh 10,27)
 • Ingen kan rive noget ud af min Faders hånd. (Joh 10,29)
 • Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. (Joh 11,25)
 • Som et lys er jeg kommet til verden, for at enhver, som tror på mig, ikke skal blive i mørket. (Joh 12,46)
 • Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden. (Joh 13,34)
 • Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. (Joh 13,34)
 • Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! (Joh 14,1)
 • Jeg er vejen og sandheden og livet. (Joh 14,6)
 • For jeg lever, og I skal leve. (Joh 14,19)
 • Den, der elsker mig, skal elskes af min fader, også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham. (Joh 14,21)
 • Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer. (Joh 14,27)
 • Som Faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer; bliv i min kærlighed. (Joh 15,9)
 • Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner. (Joh 15,13)
 • Skilt fra mig kan I slet intet gøre. (Joh 15,5)
 • Bliv i min kærlighed. (Joh 15,9)
 • Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. (Joh 15,12)
 • Dette byder jeg jer, at I skal elske hinanden. (Joh 15,17)
 • Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer. (Joh 15,16)
 • Ingen skal tage jeres glæde fra jer. (Joh 16,22)
 • Dette har jeg talt til jer, for at I skal have fred i mig. (Joh 16,33)
 • Salige er de, som ikke har set, og dog tror. (Joh 20,29)
 • I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer. (ApG 1,8)
 • Man bør adlyde Gud mere end mennesker. (ApG 5,29)
 • Det er saligere at give end at få. (ApG 20,35)
 • Ånden selv vidner sammen med vores Ånd, om at vi er Guds børn. (Rom 8,16)
 • Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud. (Rom 8,28)
 • Er Gud for os, hvem kan da være imod os? (Rom 8,31)
 • Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig! (Rom 8,33)
 • Intet kan skille os fra Guds kærlighed Kristus Jesus, vor Herre. (Rom 8,38)
 • Enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. (Rom 10,13)
 • Sine nådegaver og sit kald fortryder Gud ikke. (Rom 11,29)
 • Vær glade i håbet, udholdende i trængslen, vedholdende i bønnen. (Rom 12,12)
 • Glæd jer med de glade, græd med de grædende. (Rom 12,15)
 • Hvis din fjende er sulten, så giv ham noget at spise, hvis han er tørstig, så giv ham noget at drikke. (Rom 12,20)
 • Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode. (Rom 12,21)
 • Kærligheden gør ikke næsten noget ondt. Kærligheden er altså lovens fylde. (Rom 13,10)
 • Enhver skal stå fast ved sin overbevisning. (Rom 14,5)
 • For ingen af os lever for sig selv, og ingen dør for sig selv; for når vi lever, lever vi for Herren, og når vi dør, dør vi for Herren. Hvad enten vi altså lever eller dør, tilhører vi Herren. (Rom 14,7-8)
 • Enhver har sin egen nådegave fra Gud, den ene på én måde, den anden på en anden måde. (1 Kor 7,7)
 • Alt er tilladt, men ikke alt gavner. Alt er tilladt, men ikke alt bygger op. (1 Kor 10,23)
 • Søg ikke det, som er til bedste for jer selv, men det, som er til bedste for andre. (1 Kor 10,24)
 • For vi er alle blevet døbt med én ånd til at være ét legeme. (1 Kor 12,13)
 • Om det er muligt, hold fred med alle mennesker, så vidt det står til jer. (Rom 12,18)
 • Og I er Kristi legeme og hver for sig hans lemmer. (1 Kor 12,27)
 • Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind. (1 Kor 13,4)
 • Kærligheden tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. (1 Kor 13,7)
 • Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt. (1 Kor 13,12)
 • Så bliver da tro, håb, kærlighed disse tre. Men størst af dem er kærligheden. (1 Kor 13,13)
 • Døden er opslugt og besejret. (1 Kor 15,54)
 • Alting hos jer skal ske i kærlighed. (1 Kor 16,14)
 • Af mørke skal lys skinne frem. (2 Kor 4,6)
 • For vi lever i tro, ikke i det, som kan ses. (2 Kor 5,7)
 • Min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed. (2 Kor 12,9)
 • For I er alle Guds børn ved troen, i Jesus Kristus. (Gal 3,26)
 • Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand eller kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus. (Gal 3,28)
 • Du skal elske din næste som dig selv. (Gal 5,14)
 • Bær hinandens byrder, således opfylder I Kristi lov. (Gal 6,2)
 • Så lad os da gøre godt mod alle, så længe det er tid. (Gal 6,10)
 • Han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den indtil Jesu Kristi dag. (Fil 1,6)
 • Lad det samme sindelag være i jer, som var i Kristus Jesus. (Fil 2,5)
 • Glæd jer altid i Herren. (Fil 4,4)
 • Herren er nær. (Fil 4,5)
 • Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. (Fil 4,5)
 • Alt formår jeg i Ham, der giver mig kraft. (Fil 4,13)
 • Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. (Kol 3,13)
 • Kristi fred skal råde i jeres hjerter. (Kol 3,15)
 • For de rene er alting rent. (Tit 1,15)
 • Guds nåde blev åbenbaret til frelse for alle mennesker. (Tit 2,11)
 • Håbet har vi som et sjælens anker, der ligger både sikkert og fast. (Hebr 6,19)
 • Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses. (Hebr 11,1)
 • Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid. (Hebr 13,8)
 • For Herren er én dag som tusind år, og tusind år som én dag. (2 Pet 3,8)
 • Se, hvor stor en kærlighed Faderen har vist os, at vi må kaldes Guds børn, og vi er det. (1 Joh 3,1)
 • For dette er det budskab, I har hørt fra begyndelsen: Vi skal elske hinanden. (1 Joh 3,11)
 • Derpå kender vi kærligheden: at han satte sit liv til for os. (1 Joh 3,16)
 • Gud er større end vort hjerte og kender alt. (1 Joh 3,20)
 • Gud er kærlighed. (1 Joh 4,8)
 • Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed. (1 Joh 4,8)
 • Deri består kærligheden: ikke i at vi har elsket Gud, men i at han elskede os og sendte sin søn som et sonoffer for vore synder. (1 Joh 4,10)
 • Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham. (1 Joh 4,16)
 • Frygt findes ikke i kærligheden, men den fuldendte kærlighed fordriver frygten. (1 Joh 4,17-18)
 • Vi elsker, fordi han elskede os først. (1 Joh 5,19)
 • Frygt ikke for, hvad du skal lide. Vær tro til døden, og jeg vil give dig livets sejrskrans. (Åb 2,10)
 • Jeg har lukket en dør op for dig, som ingen kan lukke i. (Åb 3,8)