Lørdag d. 17. oktober 2020, kl. 10:00

SKAL KUNST I KIRKEN PLEASE ELLER FORARGE ?

Hvad for en slags kunst skal vi have i vores kirker? - Alene ordet volder problemer. Er det kirkekunst? Kunst i kirken? Eller udsmykning? Og hvem udsmykker vi vores kirker for? Er udsmykningen til Guds ære, eller til fornøjelse for os selv?

Skal det kunstneriske sprog være ét i kirken og noget andet udenfor? Kan kirken bruge kunsten i sin tjeneste? Skal en kunstner, der arbejder med kirkekunst være kristen? Hvad er kunstnerisk kvalitet i kirken? Skal kirkens kunst have evighedsværdi, eller kan den være midlertidig og udskiftelig? Behøver vi overhovedet kunst i vores kirker?

Det er nogle af de spørgsmål, vi vil komme ind på undervejs. Som baggrund herfor vil vi se på kunstens traditionelle rolle i kirken fra Middelalderen og til i dag. Eksempler på moderne danske kirkeudsmykninger vil forhåbentlig ikke blot kunne belyse nogle af de anførte spørgsmål, men også vække til levende debat.

Anne-Mette Gravgaard er kunsthistoriker, præst, og forfatter til bøger og artikler om kirkekunst.

Kirkehøjskole: Skal kunst i kirken please eller forarge? v. Anne-Mette Gravgaard