Onsdag d. 11. marts 2020, Kl. 18:00 til kl. 20:00

ved sognepræst Rikke Vanggaard

Gud lader sig ikke begrænse af ord i en bog eller af den menneskelige forståelse. Der er altid mere at sige og der vil altid være anderledes måder, man kan formulere sig på. Det er et håbløst projekt at ville læse sig til en fiks og færdig forståelse af Guds væsen.

Teologer har til alle tider kæmpet med disse vanskelige spørgsmål, og man har til alle tider formuleret sig på nye måder for at gøre kristendommen forståelig i samtiden. I aftenens foredrag vil vi særligt fokusere på, hvordan talen om Gud som Far, Søn og Helligånd er relevant i dag.

Gratis adgang. Der serveres et let måltid. Af hensyn til traktementet bedes man tilmelde sig til kirkekontoret.