Kyndelmisse

Torsdag d. 2. februar kl. 17

Familiegudstjeneste og spisning

Fra gammel tid har vinterens koldeste omdrejningspunkt været forbundet med mange levende lys i kirken. Sådan vil det også være ved denne familiegudstjeneste. Konfirmanderne vil indlede med at bære lys ind i kirken og derefter medvirke i gudstjenesten, og kirkens kor vil synge. Efter gudstjenesten samles vi i Sognegården, hvor der vil være gratis fællesspisning.

Tilmelding kan ske til kirkekontoret på 45 80 22 03 eller til soelleroed.sogn@km.dk

- Xenia Dalgaard Knutzen og Thomas Reventlow Bruun


Familiegudstjeneste

Søndag d. 2. april kl. 10

Kom og hør hvordan Maria reagerede, da hun fik at vide, at hun skulle føde Jesusbarnet. Hun var kun 14 år gammel, og hun havde aldrig prøvet noget lignende.

Vi vil med sang og ord forsøge at indfange stemningen, og vil lytte til hendes lovsang. Spire-, børne- og ungdomskoret synger gamle og nye salmer sammen med os.

- Xenia Dalgaard Knutzen, Lisbet Dünnwald og Susanne Stæger


Spagetti-gudstjeneste

Torsdag d. 2. marts kl. 17

Vores spagettigudstjenester er gudstjenester for børn og en mulighed for dig som forælder/bedsteforælder til at være sammen med dine børn/børnebørn i det kirkelige rum. 

Hver gudstjeneste drejer sig om et tema, og tekster fra Bibelen bliver genfortalt og fortolket for børn i alle aldre. 

Ved denne spagettigudstjeneste er temaet fastelavn. Du må gerne komme udklædt. 

Vi synger et par salmer og ser, hvad skattekisten gemmer. Mon Gud kan gætte, hvem vi er inde bag masken?

Bagefter er der spagetti med kødsovs.

Vi vil også slå katten af tønden.

 

Tilmelding til kirkekontoret senest d. 27 februar på tlf. 45 80 22 03 eller til soelleroed.sogn@km.dk

Oplys antal voksne og børn af hensyn til køkkenet

- Xenia Dalgaard Knutzen