Kommunikationen fremover i Søllerød kirke.

Menighedsrådet har besluttet at kirkebladet er udkommet for sidste gang.

Vi sluttede med et meget flot blad, som vi var stolte af, både af udseende og indhold.

Men vi er også bevidste om, at flere og flere i dag orienterer sig i kortere tid frem. Og kirkebladets planlægningshorisont var relativt lang og gav ringe mulighed for ændringer undervejs.

Vi vil derfor udgive nyhedsbreve, som man både kan abonnere på via sin mail adresse, samt finde i papirform i våbenhus og sognegård.

Her vil man kunne læse om næste periodes prædikantliste, samt aktiviteter, foredrag og koncerter. Nyhedsbrevene vil i langt højere grad være aktualitetsbåret.

Endvidere kan man altid gå ind på kirkens hjemmeside, som skal være opdateret eller ”like” Søllerød kirke på Facebook.

Vi vil også fremover gøre en større indsats i form af plakater og annoncer i lokalavisen.

Og endelig vil vi lave foldere af mere blivende karakter. F. eks om vores nye dåbssalme, Ungdomskorets CD udgivelse. Eller Paulus App’en som er et tilbud til børn i kirken.

Vi håber på forståelse omkring den ændrede kommunikationsstrategi, og vi håber, at alle vil tage imod det med positivt sind.

Søllerød kirke