Med virkning for det nye kirkeår 2018-2019 har menighedsrådet afholdt det lovbestemte valg
til en række poster og blandt sine nuværende medlemmer udpeget ny formand, næstformand,
kasserer og kirkeværge.


Fra venstre er det kasserer Henning Bundgaard, kirkeværge Henrik Haar, næstformand
Helle Moesgaard Andersen og yderst til højre formanden, Mikael Forsberg. Den daglige leder
og kontaktperson mellem menighedsrådet og kirkens personale, sognepræst Xenia Dalgaard,
og den bygningssagkyndige, murermester Ib Brøndsted, der begge blev genvalgt, er ikke med
på billedet.

Tak
Ved julereceptionen den 7. december i Sognegården gav den nye formand udtryk for
menighedsrådets tak og påskønnelse af det store arbejde, de fratrådte har udført gennem
årene, for nogles vedkommende uafbrudt gennem 10-20 år.

Fremtiden
De fire nyvalgte glæder sig til at tage fat på det nye kirkeårs opgaver sammen med
menighedsrådets andre medlemmer og kirkens ansatte. Menighedsrådet ser frem til et godt
samarbejde, der skal være til gavn for arbejdet i Søllerød sogn blandt menigheden og i
kirken.