Har du lyst til et alsidigt job i smukke omgivelser?

Kirketjener ved Søllerød Kirke 2840 Holte

Vi søger en kirketjener pr. 1. oktober 2020, eller så hurtigt som muligt. – stillingen er normeret til 37 timer.

Søllerød Sogn er et stort, udadvendt og aktivt sogn med mange arrangementer og handlinger i sognegård og kirke.

Kirken er normeret til to kirketjenere på fuld tid og det forventes at fridage og ferier aftales indbyrdes.      I tilfælde af godt og solidt samarbejde, under ansvar, mellem de 2 ligeværdige kirketjenere, er der tradition for stor frihed i arbejdet samt tilrettelæggelsen af dette.

Arbejdstiden indebærer ligeledes arbejde på søn- og helligdage og undertiden vil der også forekomme arbejde til sent på eftermiddagen.

Stillingen indebærer bl.a.:

 • Klargøre kirke og sognegård før og efter handlinger og arrangementer
 • Medvirke ved gudstjenester, kirkelige handlinger m.v
 • Lettere Handy-man-opgaver
 • Opstilling af IT-udstyr til brug ved foredag o.lign
 • Tilsyn med tekniske installationer
 • Kontakt til håndværkere efter aftale med kirkeværge/dertil brug af kirkens leverandørliste
 • Betjening af lydanlæg, varmeanlæg og ringning
 • Opstilling af borde og stole i sognegård ved skiftende arrangementer
 • Servering ved møder i sognegården
 • Indkøb til kirke og sognegård
 • Rengøring af kirke og sognegård
 • Andet forefaldende arbejde
 • Fejning af blade foran sognegården samt snerydning på off. areal hos den ene sognepræst.

Vi forventer, at du:

 • Kan arbejde selvstændigt, engageret og ansvarsbevidst
 • Har gode samarbejdsevner og kan samarbejde med alle faggrupper
 • Er venlig, imødekommende og serviceminded
 • Har praktisk og teknisk sans og kan foretage småreparationer og kendskab til IT
 • Er positivt indstillet til folkekirken og kirkens arbejde
 • Har en god fysik
 • Enten har kirketjeneruddannelsen eller er villig til at tage denne 5 ugers obligatoriske uddannelse indenfor 2 år efter ansættelsen – Kirketjeneruddannelsen betales af kirkekassen.

Stillingens arbejdsbeskrivelse kan læses på kirkens hjemmeside www.soelleroedkirke.dk

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 274.733,00 kr. – 354.252,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 274.733,00 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.926,05 kr. (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Yderligere oplysninger kan fås hos Daglig leder Xenia Dalgaard tlf: 45 80 73 00  kordegnekontoret på 45802203-tast 1, samt Kirketjener Birte Thuen 45 80 22 03 – tast 4

Ansøgningsfristen er 17. august  2020 kl. 12.00

Ansøgning med bilag skal sendes elektronisk til Søllerød Menighedsråd:

Soelleroed.sogn@km.dk     

Mrk.: Ansøgning Kirketjener

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 35