Sognepræst i Søllerød Pastorat

En stilling som sognepræst i Søllerød Pastorat i Helsingør Stift er ledig til besættelse.

Rammen om kirke- og menighedslivet i Søllerød er kirken, opført i 1200-tallet og den moderne sognegård fra 1990’erne. Sognet har 8.000 indbyggere, hvor knapt 6.000 er medlemmer af folkekirken.

Der er god kirkegang og stor opbakning til arrangementer, foredrag og koncerter. Der er mange kirkelige handlinger og mange udensogns boende, som har tilknytning til kirken eller den meget store og smukke kommunale kirkegård.

Der er tre præster og et menighedsråd med 11 medlemmer. Kirken har en fuldtidsansat kordegn og en deltidsansat kordegn. Sognet har en fuldtidsorganist og en deltidsansat, som også har ansvaret for korskolen. Der er babysalmesangslærer og minikonfirmandlærer.

Præsterne aftaler indbyrdes fordeling af gudstjenester, kirkelige handlinger, undervisning, deltagelse i foredrag, salonaftener og aktiviteter i øvrigt.

Som præst ved Søllerød kirke ønsker vi, at du:

  • Er initiativrig, idéskabende og tør tænke nyt med respekt for traditionen
  • Kan formidle det kristne budskab klart og forståeligt
  • Er rummelig i dit kirkesyn, bredt folkekirkeligt funderet og udadvendt i forhold til det mangfoldige liv i sognet
  • Du trives med at være præst i en kirke, hvor der er sker meget og forventes meget
  • Du er parat til at gå aktivt ind i børne- og ungdomsarbejde f.eks. spaghetti- og familiegudstjenester
  • Du kan videreføre og udbygge aktiviteter for hele menigheden
  • Du kan selv byde ind med foredrag f. eks i vores kirkecafé
  • Du får energi af at samarbejde med kolleger, ansatte og frivillige

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Boligen ligger ca. 700 meter fra kirken på en stille villavej tæt på skole, daginstitutioner og med god offentlig transport. Huset er bygget i 1973 og er ca. 200 kvadratmeter. Der er kontor i boligen, tre børneværelser og kælder under en del af huset, der i øvrigt er blevet renoveret løbende.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,- årligt.

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Helsingør Stift, Hestemøllestræde 3 A, 3000 Helsingør eller pr. e-mail: kmhel@km.dk. Fristen for ansøgninger er den 13. maj kl.12.

Ved spørgsmål kontakt venligst formand Mikael Forsberg 2970 6118 eller sognepræsterne Xenia Dalgaard 4580 7300 og Rikke Vanggaard på 4012 5410