Kirkens mange aktiviteter ville ikke være mulige uden hjælp fra engagerede frivillige. Har du en ide til en aktivitet? Eller har du lyst til at give en hånd? Det kan være alt fra at bage en kage til at lægge budgetter, at stå for en strikkeklub eller hjælpe med at lave plakater. Der er mange muligheder for at engagere sig i kirkens liv.

Menighedsrådet

Menighedsrådet er øverste myndighed i sognet, og medlemmerne er valgt for fire år ad gangen. Menighedsrådet har ansvar for kirkens økonomi, bygninger og aktiviteter. Menighedsrådet er arbejdsgiver for kirkens ansatte og samarbejder med præsterne om gudstjenestelivet. Næste valg til menighedsrådet er i 2020.

Kommende menighedsrådsmøder:

30. september 2020 kl. 19:00

29. oktober 2020 kl. 19:00

24. november 2020 kl. 19:00 (konstituering)