Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsråd

Bygget af levende stene

Kirkens mange aktiviteter ville ikke være mulige uden hjælp fra engagerede frivillige. Har du en ide til en aktivitet? Eller har du lyst til at give en hånd? Det kan være alt fra at bage en kage til at lægge budgetter, at stå for en strikkeklub eller hjælpe med at lave plakater. Der er mange muligheder for at engagere sig i kirkens liv.

Menighedsrådet

Menighedsrådet er øverste myndighed i sognet, og medlemmerne er valgt for fire år ad gangen. Menighedsrådet har ansvar for kirkens økonomi, bygninger og aktiviteter. Menighedsrådet er arbejdsgiver for kirkens ansatte og samarbejder med præsterne om gudstjenestelivet. Næste valg til menighedsrådet er i 2024.

Medlemmer af menighedsrådet:

Vibeke O´Sullivan (formand, kontaktperson)
Helle Moesgaard Andersen (næstformand, sekretær)
Lene Ehrenreich (kasserer)
Henrik Haar (kirkeværge)
Xenia Dalgaard (sognepræst)
Bo Chen (sognepræst)
Kirstine Ida Brink (sognepræst)
Martin Norddahl (medarbejderrepræsentant)

Kommende menighedsrådsmøder:

Se kalenderen på forsiden.

Referater og dagsordener:

Referater 2017

Referater 2018

Referater 2019

Referater og dagsordener 2020

Referater og dagsordener 2021

Referater og dagsordener 2022