Resterende menighedsrådsmøder i 2019:


Onsdag den 27. november

Alle møder starter 19:45, undtagen mødet på den 30. januar, som har start tidspunkt kl.16:30.