Menighedsrådsmøder forår 2020:

d. 28. januar

d. 26. februar

d. 26. marts 

d. 28 april

Alle møder starter 19:00.