Det er kun, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen, at fødslen skal anmeldes. Det gøres på kirkekontoret.

Hvis forældrene ikke er gift med hinanden og sammen ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for barnet, skal I anmelde faderskab digitalt, det kan I læse mere om her