Dåb

Dåb aftales telefonisk med kirkekontoret, når barnet er født.

Informationer som kirkekontoret har brug for.

Vi har dåb de fleste søndage i forbindelse med søndagsgudstjenesten kl. 10,

Den sidste søndag i måneden er der ikke dåb ved gudstjenesten, men der er så dåb om lørdagen (dagen før) kl. 10.

  • Barnets cpr. nr. 

  • Mor og fars cpr. nr. 

Man kan blive døbt på alle tidspunkter i livet. Hvis du som voksen ønsker at blive døbt, skal du underskrive en erklæring om, at du ikke tidligere er døbt og ønsker at blive det nu. 

Bor du ikke i sognet, men ønsker en dåb i kirken, skal du have en særlig tilknytning til sognet.

Der gælder følgende tilknytningsregler:

  • én af forældrene er selv døbt, konfirmeret eller viet i Søllerød Kirke
  • én af forældrene selv har haft bopæl i sognet

  • én af forældrene har aktuelt nære pårørende boende i sognet (dvs. bedsteforældre til dåbsbarnet)

Navngivning

Et barn skal navngives, før barnet er et halvt år. Det kan I gøre ved dåb eller på www.borger.dk

Har I spørgsmål i forbindelse med navngivningen, er I velkomne til at kontakte kirkekontoret på  tlf. 4580 2203