OBS: Sogneudflugten er nu overtegnet, men vi henviser til alle de andre gode arrangementer vi laver i kirken

Årets sogneudflugt går til Maribo d. 16.maj 2017.

Hvorfor nu Maribo? - Jo, der ligger en pragtfuld domkirke, og

den skal vi besøge. Det er lykkedes at få historikeren Niels

Peter Stilling til igen at guide os.

Først besøger vi Grundtvigs Mindestuer samt Udby Kirke

med rundvisning. Herefter er der frokost på Hotel Maribo

Søpark. (Drikkevarer er for egen regning)

Efter den hyggelige frokost når vi frem til domkirken. Her vil

være rundvisning og orgelmusik på det pragtfulde orgel. Besøget afsluttes med at bese klosterruinen ved søen. 

For ikke at hjemsuten skal føles for lang, holder vi pause ved Farøbroen. 

 

Praktiske oplysninger: 

Afgang fra P-pladsen ved Sognegården kl. 9  præcis!!

Hjemkomst kl. ca. 18.

Tilmelding til kordegnekontroeret på tlf. 45 80 22 03  fra den 1. februar.

Pris: 200 kr. pr. person.

Betaling finder sted i bussen.

 

Deltagerne er i første omgang sognets beboere, og skulle der være andre interesserede, vil de komme på venteliste. 

Vi glæder os til at være sammen på denne indholdsrige tur til Maribo, hvor alle kommer hjem igen efter en lang dag med gode oplevelser.

 

Gud tur!

- Aktivitetsudvalget