Kirkehøjskolen 2019 - Tre foredrag med frokost i efteråret

Eksistens i kristendom, musik og litteratur.

14/9 kl. 10-13 - Mikkel Wold: Krop og ånd.

I bogen “Krop og ånd - og meningen med livet” går lægen og professoren Bente Klarlund og præsten og lektoren Mikkel Wold i dialog om en række grundlæggende spørgsmål om mennesket og hvad der er det vigtigste i forståelsen af, hvad et menneske er. Er sundheden blevet nutidens religion? Og hvorfor knytter der sig nogle gange eksistentielle for ikke at sige religiøse undertoner til vores dyrkelse af sporten?

Med udgangspunkt i de spørgsmål vil den ene af forfatterne, Mikkel Wold, se på, hvordan det altsammen hænger sammen med vores længsel efter sammenhæng og mening.

26/10 kl. 10-13 

Christian Munch-Hansen: Musik og fortvivlelse.

I dette foredrag skal vi på en rejse med komponister og musikere gennem knugende savn efter vore kære, gennem det 20. århundredes dybeste rædsel, Alaskas kulde og slavers fornedrelse og overveje, om

musikken har et budskab til os midt i fortvivlelsen. Hvordan udtrykkes sorg og længsel i musik? Og hvorfor har den en særlig evne til at ledsage og forløse os? De store spørgsmål følges af musikalske eksempler af bl.a. Messiaen, Sakamoto, balkanmusik, blues og salmer. Ja, også de gamle myter har noget at fortælle os om musikkens helt særlige potentiale.

Christian Munch-Hansen, cand.mag. i religion og musik, underviser, forfatter og mangeårig musikskribent bl.a. i dagbladene Information og Politiken.

16/11 kl. 10-13 - Jakob Brønnum: Jesus i litteraturen.

Jakob Brønnum har flere titler: digter, romanforfatter, litteraturkritiker, redaktør og teolog. 

I Kirkehøjskolens 3. foredrag tager han os med på en rejse gennem litteraturen for at gøre ophold ved en række berømte hovedpersoner, der kan ses at have fællestræk med Jesus. Disse kendte Kristusskikkelser bliver sat i relation til Evangelierne og vores samtid, ligesom foredragsholderen også vil komme ind på, hvad der i det hele taget kan betinge, at en forfatter bruger en Kristusfigur i en roman.

I tilknytning til dette foredrag arrangeres en forberedende litteraturkreds i Sognegården, hvor interesserede kan komme og diskutere 2 værker: 

29/10 kl. 14-15.30: J. Conrad: Mørkets hjerte

5/11 kl. 14-15.30: F. Kafka: Processen 

Mød op med din bog og få kaffe og kage over en god snak om litteraturen.

Tilmelding til Kirkehøjskolen skal ske til Kirkekontoret senest 1. september. Pris: kr. 400,- for alle 3 foredrag inklusiv frokost. 

Enkeltvis koster foredragene kr. 150,-