Kyndelmisse

Torsdag d. 2. februar kl. 17

Familiegudstjeneste og spisning

Fra gammel tid har vinterens koldeste omdrejningspunkt været forbundet med mange levende lys i kirken. Sådan vil det også være ved denne familiegudstjeneste. Konfirmanderne vil indlede med at bære lys ind i kirken og derefter medvirke i gudstjenesten, og kirkens kor vil synge. Efter gudstjenesten samles vi i Sognegården, hvor der vil være gratis fællesspisning.

Tilmelding kan ske til kirkekontoret på 45 80 22 03 eller til soelleroed.sogn@km.dk

- Xenia Dalgaard Knutzen og Thomas Reventlow Bruun


Familiegudstjeneste

Søndag d. 2. april kl. 10

Kom og hør hvordan Maria reagerede, da hun fik at vide, at hun skulle føde Jesusbarnet. Hun var kun 14 år gammel, og hun havde aldrig prøvet noget lignende.

Vi vil med sang og ord forsøge at indfange stemningen, og vil lytte til hendes lovsang. Spire-, børne- og ungdomskoret synger gamle og nye salmer sammen med os.

- Xenia Dalgaard Knutzen, Lisbet Dünnwald og Susanne Stæger


Skærtorsdag d. 13. april kl. 17

Kom til nadvergudstjeneste og deltag i fællesspisning bagefter i Sognegården.

I gamle dage kaldte man ethvert aftensmåltid for nadver, og når vi spiser sammen skærtorsdag aften, så mindes vi det måltid, som fandt sted for 2000 år siden. Vi omsluttes af et fællesskab, som rækker ud over alle tider, og på åndelig vis er det også det samme måltid. 

HUSK tilmelding til kirkekontoret på tlf. 45 80 22 03 eller til soelleroed.sogn@km.dk

- Xenia Dalgaard Knutzen


2. pinsedag

Fælles provstigudstjeneste

5. juni i Holte Kirke kl. 11

Alle kirker i Rudersdal Kommune har slået sig sammen og arrangerer en fælles gudstjeneste i Holte Kirke.

Rødovre Concert Band vil spille og sammen med sangere fra provstiets kirker vil vi synge de skønneste pinsesalmer. Børn fra kor ved Birkerød, Søllerød og Vedbæk Kirke vil også synge for os.

Efter den festlige gudstjeneste er der mulighed for en snack og et glas vin eller sodavand.

Det er muligt at bestille kirkebil.

- Præsterne


Spagetti-gudstjeneste

Torsdag d. 2. marts kl. 17

Kom til gudstjeneste og hør om fastelavn! Du må gerne komme udklædt. 

Vi synger et par salmer og ser, hvad skattekisten gemmer. Mon Gud kan gætte, hvem vi er inde bag masken?

Bagefter er der spagetti med kødsovs.

Vi vil også slå katten af tønden.

Tilmelding til kirkekontoret senest d. 27 februar på tlf. 45 80 22 03 eller til soelleroed.sogn@km.dk

Oplys antal voksne og børn af hensyn til køkkenet

- Xenia Dalgaard Knutzen


Gudstjeneste på engelsk 

Søndag d. 26. marts kl. 14.30

Kom til en meget stemningsfuld gudstjeneste, som arrangeres i samarbejde med Tværkulturelt Center. Den har til hensigt at skabe et fællesskab på tværs af sprogbarrierer.

Der bor kristne i danske flygtningelejre, og der findes mange kristne indvandre, som oprindeligt kommer fra bl.a. Irak og Libanon. Derudover bor her mange engelsktalende i vores område f.eks. englændere og au-pair piger.

Det er livsbekræftende for os at møde kristne fra andre kulturer og med andre traditioner og så alligevel mækre, at der er rigtig meget, som binder os sammen, i en fælles forståelse, en fælles tro og et fælles menneskesyn.

Efter gudstjenesten er der mulighed for at tale sammen over en kop te eller kaffe og kage i Sognegården.

Jeg håber, at mange har lyst til at deltage.

- Thomas Reventlow Bruun