Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kirkens personale

Kordegn

Kordegnenes arbejde består både af opgaver på kirkekontoret og opgaver ved gudstjenester i kirken

De administrative opgaver er bogholderi, PR og personregistrering. Det er folkekirken som har al ansvar for personregistrering og det er kordegnen, der registrer anmeldelser vedrørende navneændringer, fødsler, faderskab, dødsfald og ægteskab. Kordegenen laver også dåbs- og vielsesanmeldelser.

Ved gudstjenesten beder kordegnen ind- og udgangsbøn og hjælper med uddelingen af nadver. 


Kirketjener

En kirketjener har tre primære arbejdsområder; vedligeholdelse af kirkens bygninger, det praktiske arbejde og forberedelse af arrangementer i kirken og hjælpe til ved gudstjenester og andre handlinger.

Vedligeholdelsen indbefatter rengøring og små reparationer.

Kirketjeneren skal ved kirkelige handlinger forberede gudstjenesten, nadveren og tage sig af teknikken, fx sørge for mikrofoner og højtalere. Det er kirketjeneren som siger godmorgen og rækker dig en salmebog ude i våbenhuset.

Kirketjeneren køber også ind til arrangementer, forbereder lokaler og rydder op efterfølgende.


 

Organist

Kirkens organist er den der spiller på orglet til søndagens gudstjeneste og til andre handlinger i løbet af ugen.

Organisterne i Søllerød kirke er også en stor del af sognets musikalske liv. De arrangerer koncerter, musikaftener og spiller til særlige arrangementer.

Søllerød kirke har tre kor; spire- børne- og ungdomskoret. Det er en af Søllerød Kirkes organister, der leder det. Organisten skal derfor kunne lede et kor. Så hvis du er glad for at synge, så kan du blive en del af koret.  

Organisten samarbejder også med kirkesangerne, der synger til gudstjenesterne, da organisten har det overordnede ansvar for musikken i kirken.


 

Præsten

Præstens hovedopgave er at forkynde evangeliet og forvalte sakramenterne, dvs. at prædike, holde nadver og døbe. Præsten holder også konfirmationer, vielser og begravelser.

Ud over disse opgaver består præstens opgaver også af at tale med mennesker i alle aldre, der har det svært, det kaldes sjælesorgssamtaler, og det betyder, at man tager omsorg for sjælen.

Præsten underviser også skolebørn og konfirmander, holder studiekredse, foredrag, deltager i og planlægger sogneudflugter.  

Præsten deltager også i menighedsrådsmøder, besøger beboere i sognet i forbindelse med blandt andet sygdom og dødsfald. Præsten samarbejder også med de lokale skoler og plejehjem.

Har du nogle spørgsmål til præsten - så kan du altid spørge!