Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Alter og altertavle

Alteret

Alteret er der, hvor alle kirkelige handlinger foregår, derfor står det også meget centralt i kirken.

I Søllerød kirke er det sengotiske alterbord fra katolsk tid gemt bag et alterbordsforhæng. (Dette kaldes for et antependium)

Det murede alterbord under forhænget er fra 1400-tallet og bygget af munkesten. Alterbordet har et hulrum og man mener, at det er lavet for at gemme hellige relikvier, gemmested for kirkens altersølv samtidig er det også en symbolsk fremstilling af Kristi tomme grav.  

Alterbordsforhænget er vævet af Kirsten og John Becker i 1974. De fire felter symboliserer de fire elementer: vand, jord, luft og ild. Kan du finde symbolerne på forhænget?

De fire elementer hører til oldgræsk filosofi, men her sammenkobles de med kristen symbolik. Således at der er fisk i vandet, som det kristne symbol for jesus. I jordelementet ser 

man livets træ. I luftens element ses helligåndsduen, og i ildelementet ses gudsflammer som renser, giver indsigt og åbenbaring. Og midt i denne symbolverden, ser man korset. 

    


Altertavlen

Altertavlen består af to dele: Et meget fint udført træskærearbejde i renæssancestil fra 1610 og alterbilledet me den velsignende kristus, der er malet i 1831. Man kan finde samme alterbilleder, der minder om dette i andre kirker i området.

Alterrammen angiver både kongens storhed og Danmarks storhed og magt. Dette ses ved kongekronen, Christian d. 4.s våben og årstallet 1610. Derudover er der ovalen (der hvor kongekronen sidder) delt i fire af dannebroskorset og i midten af dette er Danmarks tre løver. I de fire felter ses de lande og områder som Danmark havde kontrol over og derved Danmarks magtposition.

Under årstallet står der med store bogstaver "JHS", dette står for Jesu Hominum Salvator. Dette betyder "Jesus menneskehedens frelser".

I bunden af de fire søjler er der udskåret figurer der repræsentere de fire dyder: tro, håb, retfærdighed og mådehold.

Mellem søjlerne er evangelisterne med deres symboler udskåret. 

Til venstre: Lukas med oksen og Markus med løven

Til højre: Matthæus med englen og Johannes med ørnen. 

Alterbilledet viser Jesus Christus der velsigner med sin højrehånd og med sin venstre hånd fremholder han en opslået bog, hvor der står: "Jeg er vejen og sandheden og livet". 

Maleriet er malet af J.L. Lund i 1831 og var på det tidspunkt en meget anerkendt maler og professer ved kunstakademiet. Lund var meget påvirket af den tyske kunstner Caspar David Friederich, dette ses pga. det meget dystre farvevalg.