Mikael Forsberg (Formand, Bf, V)
Marianne Jensen-Broby Lausten (Næstformand, U, K, A)
Henrik Haar (Kirkeværge, U, B, A)
Henning Bundgaard (Kasserer, B)
Anette Lily Rechendorff (U)
Helle Moesgaard Andersen (Uf, K, A)
Werner Nielsen Wittekind (K, B, A, Vf)
Ann Sofie Orth (Kf, V)
Karen Schousboe (A, K)
Karen-Anke Tørring (U)
Jakob Fruergård Poulsen
Xenia Dalgaard (Sognepræst, Kontaktperson, U, K, A)
Bo Chen (Sognepræst, U, K, A)
Martin Norddahl (Medarbejderrepræsentant)

Stedfortrædere:
Bodil Dichow (Af)
Lene H. Nygaard

Forkortelser:
U: Undervisningsudvalg
K: Kommunikationsudvalg
A: Aktivitets- og musikudvalg
B: Bygningsudvalg
V: Valgbestyrelse
f: Formand for udvalget