Konfirmationsforberedelsen består af:

  1. 48 lektioner i konfirmandlokalerne i Sognegården på Søllerødvej 13, hvor konfirmanderne har mødepligt

  2. Deltagelse i 10 gudstjenester. Konfirmanderne får et dobbelt kryds, hvis de tager en voksen med til gudstjeneste, f. eks forældre, bedsteforældre, gudfar eller gudmor, øvrige faddere eller en god ven af huset. Jeres børn får nemlig meget mere ud af det, hvis de unge kan tale med en voksen om gudstjenesten og temaerne, i den prædiken I lige har hørt.

  3. Deltagelse én hel lørdag i gospel workshop sammen med konfirmanderne fra Holte Kirke, som afsluttes med en koncert for familier og venner i Holte kirke. (dato følger) 

Forberedelsen foregår i Sognegården på Søllerødvej 13.

Ved Søllerød Kirke er vi 3 præster og vi deler konfirmanderne imellem os, de vil dog lære os alle tre at kende, da dele af undervisningen foregår fælles. 

Hvis en elev er i tvivl om, hvorvidt han/hun vil konfirmeres, så kan man godt tilmelde sig undervisningen og senere tage stilling til selve konfirmationen.

Hvis en elev ikke er døbt, kan man også godt tilmelde sig undervisningen, og så blive døbt på et tidspunkt i undervisningsforløbet. 

 

Inden undervisningens begyndelse vil I modtage en mail, hvor der står hvilken præst der skal undervise, samt hvilken dag I vil blive inviteret til introduktionsgudstjeneste og møde bagefter i sognegården. Her vil præsten fortælle om undervisningen, hvilke temaer vi vil belyse og de undervisningsredskaber som benyttes.

 

Ved denne lejlighed er I naturligvis også velkomne til at stille spørgsmål, som præsterne vil forsøge at besvare. Hvis I har spørgsmål som I gerne vil have afklaret hurtigere, er I velkomne til at henvende jer til Xenia Dalgaard på 4580 7300 eller til Bo Chen på 2939 0535

Præsterne træffes bedst mellem 10 og 11 mandag til fredag eller ring til kirkekontoret på tlf. 4580 2203 mellem 9 og 13.

De venligste hilsener og på gensyn

Sognepræst Xenia Dalgaard og sognepræst Bo Chen

 

Konfirmation 2020

Elever fra Skovlyskolen klasse A bliver konfirmeret d. 8. maj 2020 kl. 10.00

Elever fra Vangeboskolen klasse X bliver konfirmeret d. 8. maj 2020 kl. 12.00

Elever fra Skovlyskolen klasse B bliver konfirmeret d. 9. maj 2020 kl. 9.00

Elever fra andre skoler bliver konfirmeret d. 9. maj 2020 kl. 10.30

Elever fra Vangeboskolen klasse Y bliver konfirmeret d. 9. maj 2020 kl. 12.00

Konfirmation 2021

Lørdag d. 24. april kl.10 og 12 Skovly A og Vangebo X

Fredag d. 30. april kl.10 og 12. Skovly B og Vangebo Y

 

Lørdag d. 1. maj kl.10 andre skoler/andre klasser/udlandsdanskere

 

Konfirmation 2022

 

Lørdag den 7. maj

 

Fredag den 13. maj

 

Lørdag den 14. maj

 

Hvilke datoer de forskellige klasser skal konfirmeres vides endnu ikke