Konfirmationsforberedelsen består af:

  1. 48 lektioner i konfirmandlokalerne i Sognegården på Søllerødvej 13, hvor konfirmanderne har mødepligt.

  2. Deltagelse i 10 gudstjenester.

Hvis en elev er i tvivl om, hvorvidt han/hun vil konfirmeres, så kan man godt tilmelde sig undervisningen og senere tage stilling til selve konfirmationen.

Hvis en elev ikke er døbt, kan man også godt tilmelde sig undervisningen, og så blive døbt på et tidspunkt i undervisningsforløbet. 

Inden undervisningens begyndelse vil I modtage en mail, hvor der står hvilken præst der skal undervise, samt hvilken dag I vil blive inviteret til introduktionsgudstjeneste og møde bagefter i Sognegården. Her vil præsten fortælle om undervisningen, hvilke temaer vi vil belyse og de undervisningsredskaber som benyttes.

Ved denne lejlighed er I naturligvis også velkomne til at stille spørgsmål, som præsterne vil forsøge at besvare. Hvis I har spørgsmål som I gerne vil have afklaret hurtigere, er I velkomne til at henvende jer til Xenia Dalgaard på 4580 7300 eller til Bo Chen på 2939 0535

Præsterne træffes bedst mellem 10 og 11 mandag til fredag eller ring til kirkekontoret på tlf. 4580 2203 mellem 10 og 13.

De venligste hilsener og på gensyn

Sognepræst Xenia Dalgaard og sognepræst Bo Chen

 

Konfirmation 2021

Lørdag d. 24. april kl. 10 - Skovly A

Lørdag d. 24. april kl. 12 - Vangebo/Ravnholm X

Fredag d. 30. april kl. 10 - Skovly B

Fredag d. 30. april kl. 12 - Vangebo/Ravnholm Y

Lørdag d. 1. maj kl. 10 - Andre

 

Konfirmation 2022

Lørdag den 7. maj kl 10 - Skovly A

Lørdag den 7. maj kl 12 - Ravnholm*

Fredag den 13. maj kl 10 - Skovly B

Fredag den 13. maj kl 12 - Ravnholm*

Lørdag den 14. maj kl 10 - Andre

* NB: Pga. sammenlægningen af Vangebo skole og Nærum skole vil det fra 2022 ikke være muligt at konfirmere klassevist. I stedet vil holdene for Ravnholm Skole blive fordelt efter tilmeldingsfristen. Ved tilmeldingen kan man angive præference om den ene eller den anden konfirmationsdag. Er der for mange der ønsker samme dag, vil de blive prioriteret efter tilmeldingsdato. Tilmeldingen åbner omkring 1. juni 2021.