Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Konfirmation

Konfirmationsforberedelsen består af:

 1. 48 lektioner i konfirmandlokalerne i Sognegården på Søllerødvej 13, hvor konfirmanderne har mødepligt.

 2. Deltagelse i 10 gudstjenester.

Hvis en elev er i tvivl om, hvorvidt han/hun vil konfirmeres, så kan man godt tilmelde sig undervisningen og senere tage stilling til selve konfirmationen.

Hvis en elev ikke er døbt, kan man også godt tilmelde sig undervisningen, og så blive døbt på et tidspunkt i undervisningsforløbet. 

Inden undervisningens begyndelse vil I modtage en mail, hvor der står hvilken præst der skal undervise, samt hvilken dag I vil blive inviteret til introduktionsgudstjeneste og møde bagefter i Sognegården. Her vil præsten fortælle om undervisningen, hvilke temaer vi vil belyse og de undervisningsredskaber som benyttes.

Ved denne lejlighed er I naturligvis også velkomne til at stille spørgsmål, som præsterne vil forsøge at besvare. Hvis I har spørgsmål som I gerne vil have afklaret hurtigere, er I velkomne til at henvende jer til Xenia Dalgaard på 4580 7300 eller til Bo Chen på 2939 0535

Præsterne træffes bedst mellem 10 og 11 mandag til fredag eller ring til kirkekontoret på tlf. 4580 2203 mellem 10 og 13.

De venligste hilsener og på gensyn

Sognepræst Xenia Dalgaard og sognepræst Bo Chen

Konfirmation 2021

Lørdag d. 24. april kl. 10 - Skovly A

Lørdag d. 24. april kl. 12 - Vangebo/Ravnholm X

Fredag d. 30. april kl. 10 - Skovly B

Fredag d. 30. april kl. 12 - Vangebo/Ravnholm Y

Lørdag d. 1. maj kl. 10 - Andre

Konfirmation 2022

Lørdag den 7. maj kl 10 - Skovly A

Lørdag den 7. maj kl 12 - Ravnholm*

Fredag den 13. maj kl 10 - Skovly B

Fredag den 13. maj kl 12 - Ravnholm*

Lørdag den 14. maj kl 10 - Andre

* NB: Pga. sammenlægningen af Vangebo skole og Nærum skole vil det fra 2022 ikke være muligt at konfirmere klassevist. I stedet vil holdene for Ravnholm Skole blive fordelt efter tilmeldingsfristen. Ved tilmeldingen kan man angive præference om den ene eller den anden konfirmationsdag. Er der for mange der ønsker samme dag, vil de blive prioriteret efter tilmeldingsdato. Tilmeldingen åbner omkring 1. juni 2021.

Valg af konfirmationsdag 2021

Konfirmationerne i 2021 vil blive spredt ud på flere omgange, da det ser ud til at restriktionerne vil fortsætte resten af året.

Brug denne formular til at vælge dag:

https://forms.churchdesk.com/f/MzaLlJh4Iu

Konfirmandopgaver

Her er en række opgaver til jer konfirmander, som I kan svare på hjemme.

Send svar og billeder til Xenia (2942 7720) eller Bo (2939 0535).

Til den tænkende

 1. Læs fortællingen om den fortabte søn (læs den her), v.11–32.  Hvad er budskabet i historien? Hvem af personerne i fortællingen ligner du mest?
 2. Læs de 10 bud (læs dem her). Hvilket bud er det vigtigste? Er der situationer hvor man gerne må bryde det vigtigste bud?
 3. Skriv 10 bud som du synes skal gælde i dag. Hvad er de vigtigste regler som vi alle bør følge? Prøv at tænke over alle mulige situationer.
 4. Se denne film om lignelsen om de to huse (klik her). Hvad er et godt fundament at bygge vores liv på? Hvad skal vi ikke bygge vores liv på?
 5. Se denne video om næstekærlighed (klik her). Hvorfor får religion skylden for meget ondskab, hvis de alle taler om medmenneskelighed og næstekærlighed? Hvilke forhindringer er der i vejen for mere fred og kærlighed i verden?

Til den talende

 1. Snak med din mor eller far om dåb. Er de selv blevet døbt? Hvorfor valgte de at du (skulle/ikke skulle) døbes? Hvilke ord forbinder I med dåben?
 2. Snak med en voksen om ondskab. Hvorfor findes der ondskab i verden? Kan et menneske være helt ondt, eller er der noget godt i os alle?
 3. Snak med en ven om venskab. Hvordan er man en god ven? Hvornår har I været en dårlig ven?
 4. Snak med dine bedsteforældre om konfirmation. Hvordan foregik konfirmationen i gamle dage? Hvad er et vigtigt budskab de gerne vil fortælle jer unge i dag?
 5. Snak med Gud. Bed en bøn hvor du fortæller tre ting: 1) noget du gerne vil sige tak for, 2) noget du gerne vil undskylde, og 3) noget du gerne vil have hjælp til.

Til den kreative

 1. Lav en tegning/maleri/kollage over fadervor. Prøv at få alle ordene med. Tag et billede af tegningen og send det til din præst.
 2. Lav en tegning/maleri/kollage over trosbekendelsen. Prøv at få alle ordene med. Tag et billede af tegningen og send det til din præst.
 3. Skriv en digt/sang/tekst om det der betyder mest for dig i hele verden.
 4. Lav en video baseret på en historie fra Bibelen. Få dine venner/søskende/forældre til at spille rollerne.
 5. Byg en model (med lego, legetøj, pap, el.lign.) over hvordan du tror paradis kunne se ud.

Til den aktive

 1. Gå en tur på kirkegården og tænk over livet og døden. Hvad vil du gerne have skal stå på din gravsten?
 2. Tag et billede af det sted (uden for dit hjem), som betyder mest for dig. Hvorfor er det sted særligt?
 3. Cykl/løb en tur til en anden kirke end Søllerød Kirke. Hvad kan du godt lide ved den kirke? Hvad kan du ikke lide ved den?
 4. Find noget i naturen som fascinerer dig. Tag et billede af det. Giver det mening at Gud har skabt verden? Hvordan tror du det skal forstås?
 5. Gå en tur til Suhms kilde og tag et billede af den. Find selv ud af hvor den er. Hvilke historier fra Bibelen kan du huske, der har noget med vand at gøre?