Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Forside

Velkommen til Søllerød Kirkes hjemmeside.

Her kan du følge med i det aktive liv i kirken og sognet - fx koncerter, gudstjenester, foredrag, tilbud til børn - og du kan finde svar på de mange spørgsmål, der måtte relatere sig til os. 

 

Kirken er åben for alle hver dag i tidsrummet 8-18, og vi beder dig respektere, hvis der foregår handlinger i kirken.

Indskrivning til konfirmation 2022

Indskrivning til konfirmation 2022: klik her.

Mere info om konfirmationsforberedelse og konfirmationer kan findes ved at klikke på fanen Konfirmation i menuen.

Ny korleder søges

Korleder til spire- og børnekor søges til Søllerød Sogn

Stillingen er en fastansættelse på 11 timer pr. uge, ledig til besættelse d. 1. august 2021.

Vi tilbyder en korlederstilling i en kirke:

    • med en engageret menighed
    • med et godt arbejdsmiljø og samarbejde mellem præster, ansatte og menighedsråd
    • med gode arbejds – og lokaleforhold i et smukt beliggende område
    • med mulighed for at sætte dit eget præg på arbejdsopgaverne

Vi forventer at du:

    • har relevant uddannelse og erfaring med børnekorarbejde
    • har lyst til at videreudvikle arbejdet med spire-børnekor
    • kan tilrettelægge og prioritere egne arbejdsopgaver
    • har evner og erfaring indenfor både rytmisk og klassisk musik
    • laver PR i forbindelse med korets aktiviteter, samt ved rekruttering af sangere - også på sociale medier
    • har interesse for kirkens liv og opgaver

Løn og ansættelsesvilkår:

Ansættelse sker ved Søllerød Sogns Menighedsråd, og det primære arbejdssted vil være Søllerød Sognegård. Der er endvidere pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Rudersdal Provsti i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Der ansættes i henhold til CO 10-fællesoverenskomsten og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, kirkemusiker og sognemedhjælper samt det tilhørende protokollat for kirkemusikere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Intervallønrammen for en kirkemusiker er i årligt grundbeløb pr. 31.3.2012 med fikspunkt på 262.132 kr. årligt. I nutidskroner udgør intervallønrammen 283.955,68 - 415.011,55 kr. årligt. Fikspunktet udgør i nutidskroner 291.236,25 kr. Derudover er der til kirkemusikerstillinger et OK-tillæg på 937,75 kr. i nutidskroner. Løn og tillæg kvoteres i forhold til stillingens ansættelsesbrøk.

Årslønnen for en DOKS ansat er mellem 316.909,91 kr. - 386.161,46 kr. årligt. Der ydes rådighedstillæg til stillingen som årligt udgør mellem 40.774,76 kr. - 63.328,65 kr. - alt efter anciennitet. Løn og tillæg kvoteres i forhold til stillingens ansættelsesbrøk.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 305.798,51 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 321.290,70 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 23.776,02 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 30.997,71 kr. (nutidskroner)

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås med Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen. Der udbetales ikke rådighedstillæg i stillingen. Der er tale om en stilling på 11 timer i gennemsnit pr. uge. Løn og tillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Ansættelsen sker med 3. måneders prøvetid.

Der vil blive indhentet børneattest samt referencer efter aftale.

Ansøgning:

Ansøgnig med relevante bilag mærket ”Korleder” sendes til mail 7125fortrolig@sogn.dk
Ansøgningen skal være modtaget senest d. 18. juni 2021 kl. 12.00.
Der afholdes prøve med børnekor og efterfølgende ansættelsessamtaler d. 21.-22. juni om eftermiddagen i Søllerød Sognegård.

Yderligere oplysninger:

Spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til korleder og organist Lisbet Dünnwald (28 68 48 85 / ldkirke@hotmail.com), og organist Martin Norddahl (61 66 74 87 / organist.sollerod@gmail.com).

Nyeste covid-regler

Opdateret 14. juni 2021:

Mundbind er ikke længere påkrævet i kirke og sognegård. Arealkrav og afstandskrav gælder dog stadig. De forventes udfaset i løbet af august.

Antallet af deltagere til gudstjenester og kirkelige handlinger er fortsat begrænset til 55 som udgangspunkt.

Kommende begivenheder